16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.