21 En het volk stond van verre; maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was.