3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.