12 Wie iemand slaat, dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden.