15 Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.