23 Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel.