20 Wie de goden offert, behalve den HEERE alleen, die zal verbannen worden.