28 De goden zult gij niet vloeken, en de oversten in uw volk zult gij niet lasteren.