10 Gij zult ook zes jaar uw land bezaaien, en deszelfs inkomst verzamelen;