17 Drie malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heeren HEEREN verschijnen.