15 Toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt.