15 De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogen worden.