16 Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal.