30 En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.