39 Uit een talent louter goud zal men dat maken, met al dit gereedschap.