22 Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij zes berderen maken.