23 Ook zult gij twee berderen maken tot de hoekberderen des tabernakels, aan de beide zijden.