26 Gij zult ook richelen maken van sittimhout; vijf aan de berderen van de ene zijde des tabernakels;