30 Dan zult gij den tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op den berg getoond is.