34 En gij zult het verzoendeksel zetten op de ark der getuigenis, in het heilige der heiligen.