10 Zes van hun namen op een steen, en de zes overige namen op den anderen steen, naar hun geboorten;