2 En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad.