3 En gij zult ze in een korf leggen, en zult ze in den korf toebrengen, met den var en de twee rammen.