31 Gij zult den ram der vulling nemen, en gij zult zijn vlees in de heilige plaats zieden.