45 En Ik zal in het midden der kinderen Israels wonen, en Ik zal hun tot een God zijn.