7 En gij zult de zalfolie nemen, en op zijn hoofd gieten; alzo zult gij hem zalven.