1 Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken; van sittimhout zult gij het maken.