19 Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten.