8 Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, en hij boog zich.