3 Gij zult geen vuur aansteken in enige uwer woningen op den sabbatdag.