28 Ook maakte hij twee berderen tot hoekberderen des tabernakels, aan de beide zijden.