11 En hij overtrok ze met louter goud; en hij maakte een gouden krans daaraan, rondom.