22 Hun knopen en rieten waren uit hem; het was altemaal een enig dicht werk van louter goud.