23 En hij maakte hem zeven lampen; zijn snuiters en zijn blusvaten waren van louter goud.