13 En aan den oosterhoek tegen den opgang waren vijftig ellen.