14 De behangselen aan deze zijde waren vijftien ellen, derzelver pilaren drie en hun voeten drie.