16 Al de behangselen des voorhofs waren rondom van fijn getweernd linnen.