20 En al de pennen des tabernakels en des voorhofs rondom waren van koper.