12 En nu ga henen, en Ik zal met uw mond zijn, en zal u leren, wat gij spreken zult.