29 Toen ging Mozes en Aaron, en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israels.