16 Mozes nu deed het naar alles, wat hem de HEERE geboden had; alzo deed hij.