26 En hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst, voor den voorhang.