1 Verder sprak God tot Mozes, en zeide tot hem: Ik ben de HEERE,