23 En Farao keerde zich om, en ging naar zijn huis; en hij zette zijn hart daar ook niet op.