25 Alzo werden zeven dagen vervuld, nadat de HEERE de rivier geslagen had.