6 Toen deed Mozes en Aaron, als hun de HEERE geboden had, alzo deden zij.