4 En de vorsen zullen opkomen, op u, en op uw volk, en op al uw knechten.