17 Verheft gij uzelven nog tegen Mijn volk, dat gij het niet wilt laten trekken?