26 Alleen in het land Gosen, waar de kinderen Israels waren, daar was geen hagel.