17 Als zij gingen, zij gingen op hun vier zijden; zij keerden zich niet om, als zij gingen.